towarzysz


towarzysz
Towarzysz życia, dozgonny towarzysz (życia) «mąż, małżonek; także: mężczyzna pozostający z daną kobietą w wieloletnim związku»: Nie wiem, jakim był towarzyszem życia dla Marii, lecz ich związek trwał tak długo, że śmierć żony musiała zburzyć jego stabilizację psychiczną. T. Kwiatkowski, Panopticum. Pieniądze uzbierane w funduszu przez męża czy towarzysza życia mogą stać się twoją własnością, nawet gdy nigdy nie pracowałaś, i to niezależnie od tego, czy już jesteś na emeryturze, czy nie. WO 24/07/1999.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Towarzysz — ( Companion, plural: towarzysze ) was a cavalry officer in the Polish army, from the 16th century. Later this word assumed the same meaning as Russian communist comrade .In Polish army, the towarzysz was a noble who served in the Army. His pay… …   Wikipedia

  • towarzysz — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. y {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba towarzysząca komuś, spędzająca z kimś czas; kolega, kompan : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bliski, nieodłączny, przygodny, serdeczny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • towarzysz — m II, DB. a; lm M. e, D. y ( ów) 1. «ten, kto komuś towarzyszy, jest przy kimś obecny, przebywa z kimś, spędza z kimś czas» Towarzysz podróży, przechadzki. Towarzysz lat dziecinnych. Towarzysz niedoli. Mieć kogoś za towarzysza. ∆ Towarzysz broni… …   Słownik języka polskiego

  • Towarzysz pancerny — Towarzysz pancerny, by Józef Brandt. Oil on canvas. Towarzysz pancerny ( armoured companion ; plural: towarzysze pancerni, or pancerni ) was a medium cavalryman in 16th 18th century Poland, named for his chainmail armor ( pancerz ). These units… …   Wikipedia

  • Towarzysz husarski — (Polish, plural: Towarzysze husarscy) or Husarz (Hussar companion), was the name of a type of heavy cavalryman in Poland. The Polish hussars were the leading or even elite branch of cavalry in the Polish army from the 1570s until 1776, when their …   Wikipedia

  • Towarzysz-Regiment — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • Гусары — Запрос «Гусар» перенаправляется сюда; см. также другие значения. А. Орловский, Польский крылатый …   Википедия

  • Offices in the Polish–Lithuanian Commonwealth — This article discusses the organizational and administrative structure of the Polish Lithuanian Commonwealth The Polish Lithuanian Commonwealth ( Nobility Commonwealth[citation needed] or Commonwealth of Both Nations , in Polish: Rzeczpospolita… …   Wikipedia

  • Poczet — (fellowship or retinue) (plural Poczty ) was the smallest organized unit of soldiers in Kingdom of Poland and Polish Lithuanian Commonwealth from the 15th until the 18th century. The name of a medium or heavy cavalry soldiers in poczet was… …   Wikipedia

  • Bosniake (Lanzenreiter) — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia